Lütfen bir dil seçiniz.
operasyonel mükemmellik

Operasyonel Mükemmellik Anlayışımız

Vizyonumuz

Yalın, çevik, müşteri odaklı ve rekabetçi bir global oyuncu olmak için, tüm iş süreçlerinde verimliliğinin arttırılması, israfın önlenmesi, tüm çalışanların sürekli iyileştirme kültürünün bir parçası olması. 

Misyonumuz

Sürekli İyileştirme Kültürü'nün yayılması için sistem geliştirerek; "Yalın Dönüşüm Programı"yla ilgili iletişimi sürdürmek ve paydaşları değişimin bir parçası haline getirmek; tüm çalışanların iyileştirme fırsatlarını paylaştığı, bu fırsatların objektif kriterlerle değerlendirildiği, belirli ve tanımlı yöntem ve metodolojiler kullanılarak ele alınıp iyileştirildiği; bu sürecin ölçülebilir, raporlanabilir, sürdürülebilir olarak yönetildiği, çalışanların kendi iş süreçlerini sahiplendiği, kendini verimlilik ve performanstan sorumlu hissettiği, veri ile konuşmanın alışkanlık haline geldiği bir kurum kültürüne ulaşmak.

Operasyonel Mükemmellik Politikamız

Ölçülebilir süreç yönetimi, sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik yaklaşımı İle;

  • Son Kullanıcı Müşteri için Değer Yaratmak
  • Değer Akışını Sürdürmek ve Mükemmeli Aramak
  • Ortak Amaç Yaratmak İçin Çalışmak
  • Alçak Gönüllü Olmak ve Herkese Saygı Göstermek
  • İşbirliği Yapmak ve Sistematik Düşünmek
  • Sürece Odaklanmak ve Suçlayıcı Olmamak
  • Gerçeklerle ve Verilerle Konuşmak
  • Kaliteyi Korumak için Küçük Adımlar Atmak
  • Kaliteye Kaynakta Ulaşmak
  • Bilimsel Düşünceden Yararlanmak