Lütfen bir dil seçiniz.
sürdürülebilirlik

Yıldız Entegre olarak, ‘insana ve doğaya saygı’ mottomuz doğrultusunda orman ürünleri sektöründe global bir lider olma hedefiyle, sürdürülebilir, yenilikçi ve etki yaratan büyümeyi paydaşlarımızla birlikte gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Tüm faaliyetlerimizi çevresel, ekonomik ve sosyal faktörleri dikkate alarak yürütüyoruz, gezegenin korunması için kaynak kullanımımızı optimize ediyor ve ekonomik kalkınmanın ana unsuru olan insanı temel alarak hem iş hayatına hem de topluma fayda sağlamak için çalışıyoruz.

Ortak Hedef İçin Gezegeni Koruyoruz

Gezegenimize karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Üretim ve tüketim süreçlerimizde gezegenimiz için azami özeni gösteriyor, ürünlerimizin çevresel ayak izini azaltmaya gayret ederek iklim değişikliğine karşı süreçlerimizi ortak hedefimiz doğrultusunda yönetiyoruz. Süreçlerimizde atıklarımızı döngüsel ekonomi modeline uygun olarak yönetiyor, suyu ve enerjiyi verimli kullanacak proses iyileştirmeleri yapıyor, biyoçeşitliliğin devamlılığını sağlamak için hammaddelerimizi sertifikalı tedarikçilerden seçiyoruz.

2023 yılında 228 ton CO₂e emisyon salımını engelledik ve 87.622 m3 su tasarrufu sağladık ve toplam 33,12 GJ güneş enerjisi kapasitesi elde ettik.

Ortak Gelecek İçin Topluma Çalışıyoruz

İçinde bulunduğumuz topluma ve çalışanlarımıza karşı sorumluluğumuzun farkındayız. Çalışanlarımıza değer veriyor. Çalışma ortamlarımızı eşitlik ve kapsayıcılığı sağlayacak şekilde dizayn ediyor, güvenli çalışma ortamını oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz bu çalışma ortamının hem çalışanlarımız için hem de şirketimiz için daha verimli olduğunu düşünüyoruz. Ortak geleceğimiz için çalışanlarımızı kariyer gelişimi konusunda destekliyor ve toplumumuzun gelişmesi için eğitim, sanat ve kültürel sosyal sorumluluk projelerini destekliyoruz.

Ortak Amaç İçin Yönetimi Paylaşıyoruz

Sektörümüzde global, yenilikçi, tercih edilen ve tüm paydaşlarıyla birlikte büyümeyi ilke edinen bir şirket olarak ortak amacımıza ulaşmak için atmamız gereken adımların farkındayız. Kurumsal yönetim anlayışımızı ortak amaçlarımızı sağlamak için etik, şeffaf ve hesap verilebilir bir şekilde oluşturuyoruz. Ekonomik kârlılık elde ederken, müşteri memnuniyetini sağlayacak kaliteli ürünler üretmek amacıyla Ar-Ge ve inovasyon yeteneğimizden aldığımız güçle tüm paydaşlarımızın değerlerini gözeterek süreçlerimizi yönetiyoruz.