Lütfen bir dil seçiniz.
kariyer

İK MİSYONUMUZ 

Hedef ve stratejilerimiz ile uyumlu olarak çağdaş İnsan Kaynakları uygulamalarının hayata geçirilmesini, ihtiyaçlar paralelinde uzmanlaşmış kadroların istihdamını sağlamak ve geleceğin kadrolarının yetiştirilmesi için gerekli planlama ve uygulama faaliyetlerini yürütmek, etkinlik ve verimliliği sağlayacak yapılanma ve iş süreçlerinin uygulanmasını sağlamak.

İK VİZYONUMUZ 

Yetenekli, şirketine bağlı, Yıldız Entegre değerlerini benimsemiş, verimli bir işgücüne sahip olmak.

İK STRATEJİ

Yıldız Entegre'nin stratejik hedeflerine ulaşması ve sektördeki liderliğini sürdürebilmesi için, organizasyonun bugünkü ve gelecekteki ihtiyaçlarını analiz etmek, güvenilir, hızlı hareket eden ve proaktif bir organizasyonel yapıyı sağlamak, bu ihtiyaçlara en uygun insan kaynağını geliştirecek sistemleri kurmaktır.

İK POLİTİKA

«Biz Bir Takımız» anlayışından yola çıkarak;

• Çalışanlarımıza heyecan ve gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak, şirketimizin sürekli başarısında en büyük etken olan çalışan memnuniyetinin devamlılığını sağlamak, müşteri odaklı, topluma karşı sorumlu ve etik değerlere önem veren, daima kazanmayı hedefleyen şirketimizin yüksek nitelikli çalışanlarının bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirip, potansiyellerini ortaya çıkarıp, sürekli üstün performans göstermelerini sağlayarak, sektöründe en çok tercih edilen şirket olmak ve bu konumu korumaktır.

• Müşteri odaklı yaklaşımımız ile doğru kişileri doğru işe yerleştirmek, şirketimiz içerisinde yüksek potansiyelleri seçmek, rotasyon uygulamaları ile çeşitli iş dallarında gelişimlerini sağlamak, performans yönetim sistemi ile performanslarını değerlendirmek, atamalar ile kariyer planlaması yapmak ve çalışanlarımız ile uzun vadeli işbirliğimizi sürdürmektir.

Aktif İş İlanları

Genel Başvuru Formu

E-Posta: insan.kaynaklari@yildizentegre.com.tr

Etik Kurallarımız

“Yıldız Entegre bünyesinde görev alan her çalışanımızın gayret ve özveri ile uyması gereken iş etiği kuralları Yıldızlar Yatırım Holding Etik Kurulu tarafından belirlenmiştir.

Yıldızlar Yatırım Holding grup şirketlerindeki tüm çalışanlar iş etiği kurallarına uyarak iş arkadaşlarının motivasyonunu arttırmayı ilke edinir. Tüm Yıldız Entegre çalışanları iş etiği kurallarına sadakatle bağlı kalarak destekler  ve bilinçli bir şekilde hareket eder.

“Yıldızlar Yatırım Holding ve Grup Şirketleri Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri” hakkında danışma ve bilgilendirme maili, bu bilincin bir parçası olarak oluşturulmuştur. Yıldız Entegre çalışanları, kendi davranışları veya çevresindeki Yıldız Entegre çalışanlarının davranışları hakkında danışma veya bilgilendirme amacı ile bu maili kullanabilirler. Yıldızlar Yatırım Holding Grubu şirketleri ve çalışanları ile ilgili etik kurallar ve çalışma ilkeleri konusundaki tüm bilgilere erişim bu mail üzerinden sağlanabilir. Her türlü soru ve bilgilendirme Etik Kurulu tarafından sağlanır. Etik kuralların ihlal edildiğine dair şikâyet ve bildirimleri soruşturmak ve çözüm geliştirmek Etik Kurul’un sorumluluğu altındadır. Etik Kurulu, Yıldızlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu’na bağlı olarak çalışır ve incelemeler Yıldızlar Yatırım Holding Hukuk Müşaviri tarafından yürütülür. Yıldızlar Yatırım Holding grup şirketlerinde çalışanların veya üçüncü şahısların Etik Kurulu’na bildirimleri saklı tutulur. İnceleme ve soruşturma çalışmaları bağımsız uzmanlar tarafından gizlilik içinde yürütülür.”

Sorular ve bildirimler için aşağıdaki kanallardan Etik Kurulu üyeleri ile doğrudan temasa geçebilirsiniz:

E-posta: etik@yildiz.com.tr

Telefon: (0) 262 316 61 00