Lütfen bir dil seçiniz.
kurumsal kimlik

Değerli Paydaşlarımız;

Kurumlar tarzı, duruşu ve karakteri olan tüzel kişiliklerdir. Kurumlarda imajı oluşturan görsel detayların tümü etraflı bir çalışmanın ürünü olan “kurumsal kimlik” ile temsil edilmektedir. Bu düşünce ile Yıldız Entegre olarak iş süreçlerimizin merkezine kurumsal yapımızı koyarak, tüm faaliyet alanlarımızda kurumsal ilkelerimizi ve yaklaşımımızı doğru ve etkili şekilde yeniden dizayn etmeye gayret ettik. 

Yaygın ve doğru bir şekilde uygulanan kurumsal yaklaşımların sürdürülebilir bir kurum geleceği için değer taşıdığının farkında ve bilincinde olarak global bir kurumsal kimlik oluşturmak için çalıştık. Bu çerçevede Yıldız Entegre kurumsal marka kurallarını “Kurumsal Kimlik Kılavuzu” altında hazırlayarak markamız için kullanılacak her türlü görsel belgenin temel standartlarını belirledik. 

Markamızın tüm faaliyet alanlarındaki tanıtım çalışmalarını “YILDIZ ENTEGRE Kurumsal Kimlik Kılavuzu” kapsamında belirlenen standartlar ile amblem, logotype, renk, yazı karakteri vb. kullanımı) yapmak için değerli paydaşlarımızın hizmetine sunar tüm paydaşlarımızla daha güçlü bir kurumsal geleceğe doğru atılan bu adımın büyüyerek gelişmesini temenni ederiz.

Kurumsal Kimlik