Lütfen bir dil seçiniz.
akhisar tesisi sevesso kamu bilgilendirmesi

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (RG: 30702 - 2.3.2019) MADDE 16 KAPSAMINDA

KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ

BÖLÜM-1

 1. Unvan: Yıldız Entegre Ağaç San. Ve Tic. A.Ş. Akhisar /Manisa Şubesi Adres: Kayalıoğlu Mah. (Akhisar O.S.B.) 3.Cad. No:17 Akhisar /Manisa
 2. Kuruluşumuz Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (RG: 30702 - 02.03.2019) hükümlerine tabidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanılarak beyanı gerçekleştirilmiştir. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Üst Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 11 gereğince hazırlamakla yükümlü olduğumuz “Güvenlik Raporu” hazırlanmıştır ve sürekli iyileştirmeler yapılmaktadır.
 3. Kuruluşumuzda genel olarak, Yonga Levha üretimi yapılmaktadır.
 4. Büyük Kazaya sebep olabilecek maddeler ve temel zararlılık özellikleri:

 

Tehlikeli Maddenin AdıYönetmelik Kapsamındaki Zararlılık BaşlığıSea Yönetmeliğine Göre Zararlılık Sınıf Kodu ve KategorisiZARARLILIK İFADELERİ
(H KODLARI)
      MOTORİN, DİZEL, MAZOTH-Sağlığa İlişkin ZararlarAlev.Sıvı 3,
Asp. Tok.1,
Cilt Tah. 2,
Akut Tok. 4,
Kans. 2,
HOT Tekrar. Mrz.2,
Sucul Kronik 2
H226
H304
H315
H332
H351
H373
H411
Y2H-Sağlığa İlişkin Zararlar

Oksitleyici sıvılar

Kat2

Kat3

Cilt tahrişi (Kategori 2),

Metalleri aşındırabilir. (Kategori 1)

Göz tahrişi (Kategori 2),

H272

H290

H315

H319

H335

Y1H-Sağlığa İlişkin Zararlar

Oksitleyici sıvılar

Kat2

Kat3

Cilt tahrişi (Kategori 2),

Göz tahrişi (Kategori 2),

H272

H315

H319

H335

FORMALDEHİT ÇÖZELTİSİ %37 1-3 MeOHH-Sağlığa İlişkin ZararlarAkut Toksit 4 (ağız)
Akut Toksit 3 (cilt)
Akut Toksit 3 (soluma)
Deri tahrişi 1B H315
Göz tahrişi 2
Deri hassasiyeti 1
Carc. 1A
Sucul zararlılık 2
H302
H311
H331
H315
H319
H317
H350
H401
FORMÜREA %65 (ÜRE FORMALDEHİT KONSANTRE)H-Sağlığa İlişkin Zararlar

Akut toksisite, Kategori 3,

Akut toksisite, Kategori 3,

Akut toksik

Kategori 3

Ciltte Aşınma, Kategori 1B,

Cilt hassaslaşması, Kategori 1

Mutajen 2

Kanserojenite, Kategori 1B

H301

H311

H331

H314

H317

H341

H350

METANOLH-Sağlığa İlişkin ZararlarKolay alevlenir sıvı ve buhar 2
Akut Toksit 3 (soluma)
Akut Toksit 3 (cilt)
Akut Toksit 3 (ağız)
Belirli Hedef Organ Toksisitesi
H225
H331
H311
H301
H370
TUZ 1H-Sağlığa İlişkin ZararlarOksitleyici katılar (Kategori 3)H272
TUZ 2H-Sağlığa İlişkin ZararlarYükseltgen sıvılar (Kategori 2)
Göz tahrişi 2
H272
H319
TUZ 3H-Sağlığa İlişkin ZararlarOksitleyici Katılar, Zararlılık Kategorisi 3
Akut Toksisite (ağız yolu ile), Zararlılık Kategorisi 3
Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1
H272
H301
H400

 

 

 1. Kuruluşumuzda bir acil durum meydana geldiğinde, acil durumun; bir toksik yayılım olması halinde kesikli siren sesi, yangın patlama olması durumunda dalgalı siren sesinin çevre halkına ve kuruluşlara duyurulması sağlanır. Aynı zamanda Acil Durum Yönetim Sistemi Prosedürü ve Acil Durum Fihristi devreye alınarak Dış Acil Hizmet Gruplarına haber verilmesini sağlanır. Gerekli tüm ayrıntılı bilgiler acil müdahale birimleri ile paylaşılmıştır. Ayrıca firmamızda otomatik müdahale sistemleri de bulunmaktadır. Her türlü acil duruma karşı gerekli donanım, alt yapı, plan mevcuttur. Ayrıca DADP (Dahili Acil Durum Planı) hazırlanmış olup resmî kurumlara bildirilmiştir. Acil durumlara yönelik tatbikatlar düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.Acil Duruma yönelik bir ihbar alındığında kaza mahalli ve çevresi en kısa sürede boşaltılmalıdır. Bu mümkün olmadığı durumlarda cam ve kapılar sıkıca kapatılarak tehlike geçinceye kadar burada beklenmelidir.

 

BÖLÜM-2

Kuruluşumuzda meydana gelebilecek senaryo edilen büyük kazaların belirlenmesinde öncelikle tehlikeli ekipmanlar belirlenmiştir. Kuruluşumuzda bulunan kimyasalların tehlike özellikleri incelendiğinde, bu tehlikelere en uygun metot olarak Aramis-Vade Mecum metodu benimsenmiştir. Belirlenen tehlikeli ekipmanlarda oluşabilecek dahili tehlikeler için madde ve proses ilişkisine en uygun metot olarak aşağıda açıklaması verilen yöntem belirlenmiştir. HAZOP çalışması, bir ekip tarafından yürütülen ayrıntılı bir tehlike ve işletilebilirlik problemi tanımlama sürecidir. HAZOP, tasarım amacından potansiyel sapmaların belirlenmesi, olası nedenlerinin incelenmesi ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgilenir.  Büyük Endüstriyel Kaza potansiyeli olan tehlikeli ekipmanlara etki edebilecek kuruluş dışından kaynaklanabilecek harici tehlikeler aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

 1.  
  1. Doğal Afetler: Doğal afetler, hidrometeorolojik ve jeolojik afetler olmak üzere iki grup altında değerlendirilmiştir.
   1. Hidrometeorolojik afetler: Çığ, sis, don, sıcak hava dalgaları, su baskınları, orman yangınları, fırtına, kasırga, hortum, yıldırım düşmesi, erozyon ve iklim değişiklikleri,
   2. Jeolojik afetler: Deprem, heyelan, sel su baskını ve yer çöküntüleri,
  2.  Çevre Tesislerden Kaynaklanan Tehlikeler: Çevre tesislerin proseslerinden kaynaklı yangın, patlama, buhar bulutu yayılması gibi domino etkisi yaratabilecek tehlikeler,
  3. Tesislerin dışında tehlikeli kimyasalların karayolu, boru hatları ile taşınmasında kaza potansiyeli olan tehlikeler,
  4. Hava Araçlarından Kaynaklanabilecek Tehlikeler: Tesis bölgesine helikopter ve uçak düşmesi tehlikesi,
  5. Yakın Kuruluşlar ile Ortak Gerçekleştirilen Çalışmalar: Yakın kuruluşlar ve üçüncü taraflar ile gerçekleştirilen ortak faaliyetlerde kaza potansiyeli olan çalışmalar.
 2. Tesisin mevcut konumu itibarıyla, yukarıda belirlenen tehlikelerin lokasyon olasılıkları, sonuç şiddeti ile etkilerini azaltacak tedbirlerin kantitatif sonuçları Büyük Kaza Senaryo Dokümanında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
 3. Kuruluşumuzdaki faaliyetlere göre en uygun risk değerlendirme yöntemlerinden olan LOPA (Layer of Protection Analysis), (Koruma Katmanı Analizi) ve BOW-TIE metodu benimsenmiş ve uygulanmıştır.
 4. Büyük endüstriyel kazalarla başa çıkmak ve bunların etkilerini en aza indirmek için, özellikle acil hizmet birimleri ile irtibata geçmek dahil olmak üzere tesiste tüm düzenlemeler yapılmıştır. Acil durum tatbikatları, kritik ekipman bakımları, acil durum ekipman kontrolleri, eğitim ve denetim faaliyetleri sürdürülmektedir.
 5. Herhangi bir büyük kazaya müdahale için acil hizmet birimleriyle iş birliği yapılmaktadır.

 

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

YILDIZ ENTEGRE AĞAÇ SAN. A.Ş.