Kurumsal Kimlik

Değerli Paydaşlarımız;

Kurumlar tarzı, duruşu ve karakteri olan tüzel kişiliklerdir. Kurumlarda imajı oluşturan görsel detayların tümü

etraflı bir çalışmanın ürünü olan “kurumsal kimlik” ile temsil edilmektedir. 

Bu düşünce ile Yıldız Entegre olarak iş süreçlerimizin merkezine kurumsal yapımızı koyarak, tüm faaliyet

alanlarımızda kurumsal ilkelerimizi ve yaklaşımımızı doğru ve etkili şekilde yeniden dizayn etmeye gayret

ettik. Yaygın ve doğru bir şekilde uygulanan kurumsal yaklaşımların sürdürülebilir bir kurum geleceği için

değer taşıdığının farkında ve bilincinde olarak global bir kurumsal kimlik oluşturmak için çalıştık. 

Bu çerçevede Yıldız Entegre kurumsal marka kurallarını “Kurumsal Kimlik Kılavuzu” altında hazırlayarak

markamız için kullanılacak her türlü görsel belgenin temel standartlarını belirledik. Markamızın tüm faaliyet

alanlarındaki tanıtım çalışmalarını “YILDIZ ENTEGRE Kurumsal Kimlik Kılavuzu” kapsamında belirlenen

standartlar ile amblem, logotype, renk, yazı karakteri vb. kullanımı) yapmak için değerli paydaşlarımızın

hizmetine sunar tüm paydaşlarımızla daha güçlü bir kurumsal geleceğe doğru atılan bu adımın büyüyerek

gelişmesini temenni ederiz.