• mapRO

Legea Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal

Legea Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 6698 (denumită în continuare LPPDP) a fost aprobată la data de 24 Martie 2016 și publicată în Monitorul Oficial nr. 29677 din data de 7 aprilie 2016. O parte din această lege a intrat în vigoare la data publicării, iar cealaltă parte la data de 7 octombrie 2016.

Textul Explicativ Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal

Responsabil cu datele: Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş.

Adres: Arslanbey O.S.B. Mah. 1.Cad. No:13, 41285 Kartepe/Kocaeli

Yıldız Entegre acordă o mare importanță securității datelor dvs. cu caracter personal. Compania noastră, înființată în conformitate cu Constituția și cu celelate legi ale Republicii Turcia, în conformitate cu obligațiile care rezultă din Legea Privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 6698, în calitate de „Responsabil cu datele„, dorește să vă aducă lămuriri referitoare la modul în care datele dvs. cu caracter personal sunt colectate, prelucrate, precum și scopul prelucrăriii acestora, așa cum sunt acestea definite în LPPDP. 

Datele cu caracter personal pe care dvs., clienții noștri valoroși, le-ați împărtășit companiei noastre prin consimțământul expres al dvs, pot fi prelucrate și înregistrate în limita evidențelor companiei, a activităților companiei și în domeniile de servicii stabilite prin LPPDP, pot fi stocate, transferate la persoane fizice și juridice străine asociate companiei noastre, din țară sau din străinătate, și pot fi utilizate pentru determinarea profilului.

Colectarea, operarea și scopurile în care sunt operate datele

Conform Legii PPDP nr. 6698, datele cu caracter personal pe care dvs. le împărtășiți cu Yildiz Entegre pot fi, integral sau parțial, în mod automat sau ca parte a oricărui sistem de înregistrare a datelor, obținute prin mijloace neautomate, înregistrate, stocate, modificate, reorganizate, pe scurt, fi prelucrate de noi ca parte a oricărei operațiuni efectuate asupra datelor respective. Toate operațiunile de prelucrare efectuate asupra datelor din domeniul de aplicare al LPPDP sunt considerate ca fiind „prelucrări de date cu caracter personal„.

Datele dvs. cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului www.yildizentegre.com pot fi prelucrate în următoarele scopuri: prezentarea produselor și a serviciilor noastre, pentru a vă comunica dvs. informații despre produsele și serviciile pe care le primiți/ le veți primi, pentru a vă transmite o ofertă de produse/ servicii și pentru a fi utilizate în alte activități de marketing,

Către cine și în ce scopuri pot fi transferate datele cu caracter personal 

În conformitate cu principiile de bază stabilite prin LPPDP și în conformitate cu cerințele și scopurile de prelucrare a datelor cu caracter personal prevăzute la articolele 8 și 9 din LPPDP, compania noastră poate transfera datele cu caracter personal pe care le-a colectat autorităților de supraveghere și de reglementare, cu respectarea legislației interne și internaționale cu privire la transferuri, partenerilor noștri de afaceri, contactelor de afaceri și subcontractanților noștri, din țară sau din străinătate, cu condiția respectării condițiilor de operare a datelor cu caracter personal și a scopurilor de prelucrare a acestora.

Metoda și motivele juridice ale colectării datelor cu caracter personal

În scopurile menționate mai sus, persoanele / organizațiile la care pot fi transferate informațiile pe care dvs le-ați  împărtășit cu Yıldız Entegre sunt: filialele, interne sau externe, organizațiile partenere de programe, organizațiile interne/ internaționale și alte părți terțe.

 Drepturile deținătorilor de date cu caracter personal specificate la articolul 11 ​​din LPPDP

În acest context, posesorii de date persoanle au următoarele drepturi:

 1. De a afla dacă datele sale cu caracter personal sunt procesate,

2. De a solicita informații în cazul procesării datelor cu caracter personal,

 3. De a afla scopul prelucrării datelor cu caracter personal și dacă acestea sunt utilizate în mod corespunzător,

4. De a cunoaște terțele părți către care datele cu caracter personal sunt transmise, în țară sau în străinătate,

5. De a solicita corecția datelor cu caracter personal în cazul procesării incomplete sau incorecte și solicitarea ca tranzacția efectuată în acest scop să fie notificată terților în cazul transferului de date cu caracter personal,

6. Solicitarea ștergerii datelor cu caracter personal în cazul în care motivele care trebuie procesate dispar, în pofida faptului că au fost procesate în conformitate cu prevederile legii PPDP și a altor legi aferente și solicitând ca tranzacția făcută în acest domeniu să fie notificată părților terțe în care sunt transferate datele cu caracter personal,

7. Să se opună apariției unui rezultat împotriva individului prin analizarea datelor prelucrate exclusiv prin intermediul sistemelor automatizate,

8. Solicitarea plății unor eventuale despăgubiri în caz de dună ca urmare a procesării ilegale a datelor cu caracter personal

În conformitate cu articolul 1,3 alineatul (1) din LPPDP, solicitarea dvs. de utilizare a drepturilor, menționate mai sus, poate fi făcută în scris sau prin alte mijloace desemnate de către Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal (adresa de e-mail înregistrată (KEP), semnătura electronică sigură, puteți să contactați compania noastră prin intermediul unei adrese de e-mail care a fost notificată anterior Companiei și care a fost înregistrată în sistemul de date responsabile sau prin intermediul unui software sau al unei aplicații dezvoltate în acest scop.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile de mai sus, puteți să ne trimiteți solicitarea dvs.în scris sau în alte moduri, așa cum este stabilit de Consiliul Pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Dacă doriți să trimiteți cererea dvs., ne puteți contacta prin poștă sau să sunați la 0262 316 6100 ori puteți trimite o cerere prin e-mail la kvkk@yildizentegre.com.

Stocarea și Protejarea Datelor cu Caracter Personal

În conformitate cu articolul 12 din LPPDP sunt păstrate confidențial în baza de date și în sistemele din cadrul Yıldız Entegre; nu vor fi împărtășite terțelor părți în niciun fel, cu excepția obligațiilor și reglementărilor legale prevăzute în acest document.